E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis
Anasayfa

Müdürümüzün Mesajı

Sevgili Öğrenciler,

Bir ülkenin gelişmesini etkileyen faktörlerin başında, eğitilmiş insan gücü gelir. Bu ise, iyi planlanmış bir eğitim ile mümkündür. Öğrencilere seçtikleri alanda uygulamalı ve teorik bilgileri tam anlamıyla verebilecek ve gerçek anlamda işgücünü yetiştirecek özellikte kurumlardan biri de Meslek Yüksekokullarıdır.

Bu anlamda Yüksekokulumuzun amacı, ülkesini seven, düşünen, üreten, yenilikleri izleyebilen, nitelikli ve bilinçli meslek elemanları yetiştirmektir. Teorik ve uygulamalı derslerin bir arada yürütülmesi, 30 iş gününden oluşan zorunlu yaz stajı uygulaması ile sizlerin donanımlı birer ara elaman olarak yetişmenizi sağlamak biz hocalarınızın temel amacıdır.

Hepinize başarılar ve güzellikler dolu bir eğitim öğretim hayatı diliyorum.

                                                                                                                     T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı