İKİZCE MESLEK YÜKSEKOKULU

Müdürümüzün Mesajı

Sevgili Öğrenciler,

Bir ülkenin gelişmesini etkileyen faktörlerin başında, eğitilmiş insan gücü gelir. Bu ise, iyi planlanmış bir eğitim ile mümkündür. Öğrencilere seçtikleri alanda uygulamalı ve teorik bilgileri tam anlamıyla verebilecek ve gerçek anlamda işgücünü yetiştirecek özellikte kurumlardan biri de Meslek Yüksekokullarıdır.

Bu anlamda Yüksekokulumuzun amacı, ülkesini seven, düşünen, üreten, yenilikleri izleyebilen, nitelikli ve bilinçli meslek elemanları yetiştirmektir. Teorik ve uygulamalı derslerin bir arada yürütülmesi, 30 iş gününden oluşan zorunlu yaz stajı uygulaması ile sizlerin donanımlı birer ara elaman olarak yetişmenizi sağlamak biz hocalarınızın temel amacıdır.

Hepinize başarılar ve güzellikler dolu bir eğitim öğretim hayatı diliyorum.


Ekleme tarihi: 11-12-2018 10:39:19