İKİZCE MESLEK YÜKSEKOKULU

SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ

BÖLÜM BAŞKANI

Dr. Öğr. Üyesi Ayten KAYA

BÖLÜM ÖĞRETİM ELEMANLARI

Dr. Öğr. Üyesi Ayten KAYA  

Öğr. Gör. Dr. Emel ŞAHİN

Öğr. Gör. Furkan UYSAL

   

YAŞLI BAKIMI PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI
Programın amacı; Dünyada ve ülkemizde nüfus hareketliliğinde oluşan  değişimler, genç nüfusun azalıp, yaşlı nüfusun artmasına  neden olmuş, aynı zamanda ülkemizdeki  geleneksel aile yapısının çekirdek aile yapısına dönüşmesi; sosyal hizmetin  alanlarından biri olan yaşlı bakım hizmeti açığının oluşmasına neden olmuştur. Bu alanda diğer meslek elemanlarının yanı sıra   yaşlıyla  uygulama boyutunda hizmeti bire bir yürütecek ve yaşlıyı sağlık ve sosyal hizmet boyutuyla ele alabilecek ara elemana gereksinim duyulmuştur. Bu nedenle Programdan yararlanacak öğrencilerin, bakım hizmeti konusunda gerekli bilgi, beceri ve değerleri bütünleştirip, özümseyerek; kamu alanı, özel alan ve sivil toplum örgütlerinde yaşlı bakım hizmetini uygulayıcı ve geliştirici niteliğe sahip yetkin birer sağlık teknikeri  olmalarını sağlamak programın temel amacını oluşturmaktadır.

  

ÇALIŞMA ALANLARI
Programdan mezun olanlar, yaşlı bakım hizmetlerinin yürütüldüğü Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Belediyeler, Hastaneler, Sivil Toplum Kuruluşları ve Özel  Kurumlarda yürütülen; huzurevleri, yaşlı bakımevleri, güçsüzler yurdu, yaşlı için gündüz merkezleri, Hospice, sağlık birimlerindeki yaşlıya yönelik uygulamalar, evde bakım hizmetleri, yaşlının evini düzenleme, korumalı meskenler v.b.  uzman gözetiminde çalışabilirler.

 

DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK BÖLÜMLER
Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı olan meslek yüksekokul mezunları aşağıda belirtilen lisans programlarında eğitimlerine devam edebilirler:

 Beslenme ve Diyetetik

 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

 Hemşirelik

 Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

 

 


Ekleme tarihi: 11-12-2018 10:51:46 Güncellenme tarihi: 14-09-2023 13:33:59