İKİZCE MESLEK YÜKSEKOKULU

Vizyon & Misyon

İkizce Meslek Yüksekokulu olarak misyonumuz;

“Ulusal ve Uluslararası standartlara uygun, disiplinler arası çalışmayı benimsemiş, iş dünyasının beklentilerini karşılayabilen, ulusal ölçekte mesleki yetkinliğe sahip, analitik düşünebilen, sorunlara çözümler üreten, bölgenin ve ülkenin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkıda bulunabilen ve topluma kaliteli hizmet sunmayı görev edinen üretken, girişimci, sosyal yönü gelişmiş bireyler yetiştirmektir”.

İkizce Meslek Yüksekokulu olarak vizyonumuz;

“Öğrenciler tarafından tercih edilen, mezunları iş dünyasında aranan, kalite odaklı, toplumsal gelişime öncülük eden, bölgesel alanda önde gelen Meslek Yüksekokullarına eşdeğer bir eğitim ve uygulama kurumu olmak” şeklinde belirlenmiştir.

 


Ekleme tarihi: 11-12-2018 10:40:34