Hızlı Erişim

İKİZCE MESLEK YÜKSEKOKULU

Staj İşlemleri Duyurusu

STAJ YÖNERGESİ VE STAJ EVRAKLARININ İŞLEYİŞİ

Öğrencilerimizin staj evraklarını staj yerlerine onaylatarak SB1 Formunu Bölüm Staj Kuruluna imzalatarak en geç 01.06.2022 tarihine kadar Yüksekokulumuz Öğrenci İşleri birimine teslim etmeleri gerekmektedir. Staj evraklarını vaktinde teslim etmeyenler veya yanlış evrak düzenleyenler staj yapamayacaklardır. Staj evraklarının hazırlanması sırasında yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir.

Staja Başlama Tarihleri

Öğrencilerimiz zorunlu stajlarını Bütünleme sınavları sonrasında 27 Haziran 2022 tarihinde Staja başlayabileceklerdir.Bunun haricindeki tarihler uygun değildir. Stajınız 12 Ağustos 2022 tarihi iş bitiminde sona erecektir.Hafta sonları ve resmi tatiller staja kesinlikle dahil edilmeyecektir.Staj sırasında 15 Temmuz, 09-12 Temmuz tarihleri arası Kurban Bayramı, 30 Ağustos ve tüm hafta sonları resmi tatil olduğundan staj süreniz buna göre hesaplanmıştır. Ancak fazladan resmi tatil olursa buna ek olarak staj günü resmi tatil günü sayısınca uzayacaktır. Bu nedenle staj tarihleri 27 Haziran - 12 Ağustos; olarak belirlenmiştir. Staj bitiminde ise staj defterlerinizi en geç 22 Ağustos tarihine kadar Yüksekokulumuza ulaştırmak zorundasınız. Postadaki gecikmelerden Yüksekokulumuz sorumlu değildir. Geciken evraklar ve staj defterleri kesinlikle Staj Kuruluna konulmayacaktır ve geçersiz sayılacaktır. Tüm staj yapmak isteyen öğrenciler bu kurallara göre stajlarını yapabileceklerdir.

COVİD19 Pandemisi nedeniyle staj tarihleri ve staj yapma olanakları değişebilir. Böyle bir durum söz konusu olduğunda yine resmi web sayfamızdan sizlere duyurulacaktır. 

 

İş Yeri Staj Sözleşmesi :                                                                                                           İndir  

Bu evrak Yüksekokulumuzca zorunlu olmayıp, bazı staj yapılan Kurumlar tarafından istenmektedir. Öğrenci, Staj Yapılacak Kurum ve Yüksekokulumuz arasında imzalanan sözleşme metni niteliğindedir. İstenmesi halinde hazırlanması gerekmektedir.

 

Taahhütname :                                                                                                            İndir

Taahhütnameler öğrenciler tarafından doldurulacak olup öğrencinin sağlık yardımı veya sigorta alıp almadığının beyanını belirtir. NOT: Ailede babanın ya da annenin sağlık güvencesi olanlar annem veya babam üzerinden sağlık yardımı almaktayım kısmını doldurmaları gerekmektedir. 

 

Zorunlu Staj Formu :          İndir

İki nüsha olarak hazırlanacak bu evrak staj yapılacak işyeri veya kurumda, İşveren veya Yetkili tarafından; ilgili alanı mühürlenerek ve imzalatılarak Yüksekokul Öğrenci İşlerine teslim edilmek zorundadır. 

 

SB 1 Formu : İndir

Bu form öğrenci tarafından doldurulup imzalanacak olup SB 2 Formu ve Zorunlu Staj Formuyla birlikte öğrenci işlerine teslim edilecektir. 

 

SB 2 Formu : İndir

Bu form öğrenci tarafından doldurularak staj yapılacak işyeri veya kuruma imzalatılarak ve onaylatılarak, Zorunlu Staj Formları ve SB 1 Formu ile birlikte Öğrenci İşlerine teslim edilecek. 

 

SB 3 Formu : İndir

İlgili form öğrenci tarafından doldurularak Yüksekokul stajdan sorumlu Müdür Yardımcısına imzalatılarak, staj yapılacak işyeri veya kuruma teslim edilecek ve o kurumda kalacaktır. Herhangi bir işlem yapılmayacak olup sizin staja kabul edilmeniz için sunulan evraktır.

 

 

SB 4 Formu : İndir

Staj yapılacak işyeri veya kurum tarafından doldurulup onaylanacak olan bu evrak staja başladıktan 7 (Yedi) gün içerisinde Yüksekokulumuz Öğrenci İşlerine postalanacak. Eksiksiz olarak yapılmak zorundadır aksi takdirde stajınız iptal olur. 

 

SB5 İşyeri Genel Değerlendirme Formu :                            İndir

Bu form Staj yapılacak işyeri veya kuruma verilecek olup staj sonunda kurum tarafından değerlendirme yapılarak ve onaylanarak Yüksekokulumuza kapalı zarf içerisinde postalamaları gerekmektedir.

 

SB 6 Formu : İndir

Bu form Staj yapılacak işyeri veya kuruma verilecek olup staj sonunda kurum tarafından değerlendirme yapılarak ve onaylanarak Yüksekokulumuza kapalı zarf içerisinde postalamaları gerekmektedir. 

 

SB 8 Formu : İndir

Bu evrak öğrenci tarafından doldurularak staj bitiminde, Staj Defteri ve diğer evraklarla birlikte Yüksekokulumuz Öğrenci İşlerine verilecektir.

 

 

İşletmelerde Staj Gören Öğrencilere Yapılacak Devlet Katkısı Ek 1 Formu : İndir

Bu form staj esnasında ücret ödemesi alan öğrenciler tarafından hazırlanacaktır. Staj yapılan kurum ve öğrenci tarafından doldurulacak olup staj yapılan kurum yetkilisi tarafından onaylanacaktır. Bu formun ekine banka dekontu mutlaka eklenerek staj bitiminde takip eden ayın ilk 3 (Üç) iş günü içerisinde Yüksekokulumuza teslim edilmesi gerekmektedir. Bu formu kamu kurumlarında staj yapan öğrenciler ile ücret ödemesi almayan öğrenciler hazırlamayacaktır.

 


Eklenme Tarihi : 23-03-2022 15:01:28