Hızlı Erişim

İKİZCE MESLEK YÜKSEKOKULU

Azami Süresi Sona Eren Önlisans ve Lisans Öğrencileri Hakkında Duyuru

27 Eylül 2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun
44 üncü maddesinin (c) bendinde "…Ancak bu süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan
mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı
verilir…" hükmü çerçevesinde alınan ve ilgi yazımız ile bildirilen karar uyarınca azami süresini
dolduranların 31 Ocak 2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar başvurmaları halinde iki ek sınav
hakkından yararlanabileceklerine karar verilmiştir.


Eklenme Tarihi : 21-10-2021 11:15:50