Hızlı Erişim

İKİZCE MESLEK YÜKSEKOKULU

Ara Sınavlara Katılamayıp Mazeret Sınavına Müracaat Etmek İsteyen Öğrenciler

2020/2021 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında mazeretleri nedeni ile ara sınavlara katılamayan öğrencilerimiz mazeret sınavı müracaatı için; 
aşağıda örneği verilen dilekçeyi doldurarak, ekine mazeretine ilişkin belgeyi de ekleyerek en geç 21 Mayıs 2021 tarihine kadar
Müdürlüğümüze şahsen, faks ya da e-posta ile müracaat etmeleri gerekmektedir. 

 

 

*Dilekçelerin mutlaka mavi kalemle imzalanıp gönderilmesi gerekmektedir.

*Müracatını faks yolu ile yapan öğrencilerimiz dilekçelerininOkula ulaşıp ulaşmadığını 0 452 371 27 70 nolu telefondan
(alındı raporları olsa dahi) teyit etmeleri gerekmektedir.

 

 

Mazeret Sınavı Başvuru Dilekçesi Örneği İNDİR
Okulumuz Faks Numarası 0 452 371 27 70
Okulumuz e-posta adresi ikizcemyo@odu.edu.tr

Eklenme Tarihi : 30-04-2021 12:07:22